Sunday, December 25, 2016

Contoh Kumpulan Surat Perjanjian Sewa Menyewa

SURAT  PERJANJIAN SEWA MENYEWAYang bertanda tangan di bawah ini  :

Nama              :   KARTONO
NIK                   :   3216070407500001
Alamat            :   Kp.Selang Rt 002/001 Wanasari Cibitung Bekasi

Selanjutnya selaku Pihak I ( pertama ) selaku pemilik sertifikat mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan

Nama              :   ASSILA
NIK                   :   6471035709760002
Alamat            :   Komplek Mutiara Gading 3 Blok L7 Rt 06/016      
   No.25 Kel.Kebalen Kec. Babelan Bekasi

Selanjutnya sebagai Pihak II ( kedua ) Selaku Penyewa sertifikat

Dengan ini telah perjanjian melakukan perjanjian  :

1.           Pihak I ( Pertama ) memberikan SHM no. 1018 atas nama Kartono dengan    luas 5.000 M2  dan SHM no.1026 atas nama Kartono dengan luas 6.453 M2 yang terletak di Desa Sukatenang,Kecamatan Tambelang , Bekasi untuk disewakan kepada Pihak II ( kedua ).
2.           Pihak I ( pertama ) menyewakan sertifikat kepada pihak II (kedua ) sebesar Rp.300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) selama 3 th.
3.           Pihak  I ( pertama) memberikan hak sepenuhnya kepada Pihak II ( kedua ) untuk memakai,menggadaikan, mencarikan dana kepada Pihak III ( Ketiga ) selama masa sewa menyewa .
4.           Segala macam biaya yang ada dalam rangka proses pinjaman dipihak ke III ( ketiga ) menjadi tanggung Jawab Pihak II ( kedua)
5.           Masa Sewa sertifikat dari 7 Desember 2016 sampai 7 Desember 2019.

Demikian Surat perjanjian sewa menyewa ini kami buat,agar dapat di jadikan penganggan kedua belah pihak.

Bekasi, 7 Desember 2016

Pihak II ( Kedua )                                                         Pihak I  ( Pertama )


( ASSILA )                                                                   ( KARTONO )
PERJANJIAN  PENGIKATAN  JUAL  BELIPada Hari Rabu, 7 Desember 2016 telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Antara :

Nama              :   KARTONO
NIK                   :   3216070407500001
Alamat            :   Kp.Selang Rt 002/001 Wanasari Cibitung Bekasi
                                                                           
Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama ) selaku Penjual dengan
Nama                          :   ASSILA
NIK                               :   6471035709760002
Alamat                        :   Komplek Mutiara Gading 3 Blok L7 Rt 06/016  No. 25
    Kel.Kebalen Kec. Babelan Bekasi

Selanjutnya disebut Pihak II ( Kedua )selaku Pembeli

Telah terjadi kesepakatan jual beli antara Pihak I  ( Pertama ) dengan Pihak II ( Kedua ) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sukatenang,Kecamatan Tambelang, Bekasi dengan luas 5.000 M2  no. SHM  1018 atas nama Kartono dijual dengan harga permeter Rp.325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan total pembayaran Rp.1.625.000.000,- ( satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah ).

Pihak I ( Pertama ) menerima pembayaran dari Pihak II ( kedua ) secara tunai, setelah  dilakukan pengecekan sertifikat ke Notaris Atau BPN.

Demikianlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kami tanda tangani secara bersama sama tnpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.


                                                                                                Bekasi, 7 November 2016

Pihak II ( kedua )                                                                     Pihak II ( Kedua )(ASSILA )                                                                                ( KARTONO)
PERJANJIAN  PENGIKATAN  JUAL  BELI


Pada Hari Rabu, 7 Desember 2016 telah terjadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara :

Nama              :   KARTONO
NIK                   :   3216070407500001
Alamat            :   Kp.Selang Rt 002/001 Wanasari Cibitung Bekasi

disebut Pihak I (Pertama ) selaku Penjual dengan
Nama              :   ASSILA
NIK                   :   6471035709760002
Alamat            :   Komplek Mutiara Gading 3 Blok L7 Rt 06/016  no.25
    Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi

Selanjutnya disebut Pihak II ( Kedua )selaku Pembeli

Telah terjadi kesepakatan jual beli antara Pihak I  ( Pertama ) dengan Pihak II ( Kedua ) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sukatenang,Kecamatan Tambelang, Bekasi dengan luas 6.453 M2  no. SHM  1026 atas nama Kartono dijual dengan harga permeter Rp.325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dengan total pembayaran Rp.2.097.225.000,- ( dua milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ).

Pihak I ( Pertama ) menerima pembayaran dari Pihak II ( kedua ) secara tunai, setelah  dilakukan pengecekan sertifikat ke Notaris Atau BPN.

Demikianlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini kami tanda tangani secara bersama sama tnpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.                                                                                                Bekasi, 7 November 2016

Pihak II ( kedua )                                                                     Pihak II ( Kedua )(ASSILA )                                                                                ( KARTONO)


No comments:

Post a Comment

Official Virgozta