Sunday, December 25, 2016

Contoh Kumpulan Surat Dinas dalam Bahasa Sunda

PAMARENTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGRI PASIR POGOR
Jl. Suci No.31 Telp.022-7330121 Bandung

 


Bandung, 20 Agustus 2016 

Nomor             : 13/12/SD.PR/2009
Lampiran         : -
Perihal             : Uleman rapat


Kahatur
Yth : Orang tua/wali siswa
Kelas VI
SDN Pasir Pogor
di Tempat


Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Dina harepan urang sadaya dina kaayaan sehat walâafiat.Amin.Salajengna dina rangka persiapan Ujian Sakola Berstandar Nasional (UASBN) siswa-siswi kelas VI SDN Pasir Pogor 2016/2017. Aya hal-hal anu penting, kukituna sim kuring salaku Komite Sakola, ngundang Bapa miwah Ibu supados sumping dina acara rapat nu bade dilaksanakeun:

Dinten/Kaping          : 21 Agustus 2016
Tabuh                        : 09:00/10:30
Tempat                      : Aula SDN Pasir Pogor

Kumargi pentingna acara ieu, diharepkeun kahadirannana. Hatur nuhun kana perhatosannana.

Wassalamualaikum.Wr.Wb


Kapala Sakola

Dra.Nenden, M.M. Pd


                          PAMARENTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI CICADAS
Jln. Cipasang-Cibugel Kec. Cibugel Kab. Sumedang 45375
 
Sumedang, 20 Agustus 2013

Nomor             : 01/01/SDCI/2013
Lampiran         : -
Perihal             : Uleman Rapat

Kahatur
Yth        : Orang Tua / Wali siswa-siswi Kelas VI SDN Cicadas
di
Tempat

Assalamualaikum Wr. wb

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Dina harepan urang sadaya dina kaayaan sehat wal’afiat.Amin.
Salajengna dina rangka persiapan Ujian Sakola Berstandar Nasional(UASBN)siswa-siswi kelas VI SDN Cicadas 2012/2013. Aya hal-hal anu penting, kukituna sim kuring salaku Komite Sakola, ngundang Bapa miwah Ibu supados sumping dina acara rapat nu bade dilaksanakeun dina :

Dinten/Kaping            : Sabtu, 04 Mei 2013
Tabuh                         : 09:00 dugi ka rengse
Tempat                       : Aula SDN Cicadas

Kumargi pentingna acara ieu, diharepkeun kahadirannana. Hatur nuhun kana perhatosannana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Kapala sakolah, 
SUHARTONO., M.Si.
NIS. 19560102198701 1 001


No comments:

Post a Comment

Official Virgozta